Nứt kẽ hậu môn là bệnh gì - Mức độ nguy hiểm như thế nào?